Liikmed

Ene Nael

Ene Nael on aktiivne ning tunnustatud klavessiinimängija ja -õpetaja. Interpreedina on ta tegev kammermuusiku ja solistina, esitades nii varajast kui ka nüüdismuusikat ning olles mitmete uudisteoste esmaettekandja. Tänu Ene Naela panusele on Eestis välja arendatud klavessiinimängu algõpetuse metoodika. Aastast 2000 on ta korraldanud noortele üle-eestilist Ajalooliste Klahvpillide ja Orkestrimuusika Suvekursust.  http://interpreet.ee/interpreedid/ene-nael/

Kristi Mühling

Kristi Mühling on üks väheseid eesti kromaatilise kandle mängijaid, kes osaleb aktiivselt eri stiilides muusika esitamisel, olles paljude uudisteoste tellija ja esmaesitaja nii solisti kui kammermuusikuna. Tänu Kristi Mühlingu panusele on eesti kromaatiline kannel jõudnud akadeemilises õppes võrdväärsena teiste instrumentide sekka. Samuti on ta alates asutamisest nüüdismuusikaansambli Resonabilis liige. www.kristimyhling.com

Liis Jürgens

Liis Jürgens on mitmekülgsete huvidega muusik ja kunstnik, kes tegutseb harfimängija, helilooja, improviseerija ja eksperimentaalsete animatsioonide loojana. Interpreedina on ta tegev nii soolo-, kammer- kui ka orkestrimuusika esitamisel. Heliloomingut on Liis kirjutanud paljudele koosseisudele ühest instrumendist kuni sümfooniaorkestrini. Liis Jürgens on aktiivne improviseerija ja loonud sooloprojekti Liz Wirestring, milles ühendab harfihelisid elektroonikaga. http://interpreet.ee/interpreedid/liis-viira/